Plan4Change

Verantwoord Ouderschap Project

Omdat voorkomen beter is dan genezen,
organiseren we in samenwerking met
Helpingnet in Kampala infosessies rond
voorbehoedsmiddelen en verantwoord
ouderschap voor jongeren en gezinnen.

Image

Op weg naar verantwoord ouderschap

Met steun van HelpingNet, organiseren we samen met onze lokale partner, Einstein Rising,  verantwoord ouderschap sessies in scholen en gemeenschappen in en rond Kampala.

In dit project sponsoren we de verpleegkundigen, hun transport en gaan we samen op zoek naar oplossingen (zoals bvb gratis voorbehoedsmiddelen, foliumzuur enz). De de organisatie en de opvolging van deze sessies is in handen van onze lokale partner Einstein Rising. Indien we de verpleegster 2 dagen per week infosessies willen laten geven, ramen we de jaarlijkse kost van dit project op 2500 Euro. Onze voornaamste sponsers voor dit project zijn : HelpingNet en de Provincie Oost-Vlaanderen, waarvoor dank.

Voor deze sessies kunnen de verpleegkundgen gebruik maken van de Cultuursensitieve anticonceptie voorlichtingskoffer van Expertise centrum, Volle Maan.

In de Afrikaanse landen worden te veel jonge meisjes ongewild en veel te jong zwanger. Unicef spreekt over enkele 400.000 per jaar. 

Vorig jaar legden we ons verantwoord ouderschaps project voor aan een lokale arts die ons vertelde dat dit al lang had moeten gebeuren op landelijk vlak, maar dat ze nog steeds wachten op een actie van de regering.

De regering van Uganda erkent de rol die gezinsplanning zal spelen bij de verwezenlijking van de doelstelling van Uganda Vision 2040 om de bevolkingsgroei terug te brengen van 3,2% tot 2,4%, Maar talmt wanneer het op acties en steun aan komt. Op een half jaar tijd is de vooropgestelde datum weer 10 jaar opgeschoven. Einstein Rising en OVO openden dit jaar voor ons heel wat deuren en bracht ons o.a. in contact met de Ugandeese Ambasadeur in Belgie. Wij proberen via ons Ugandees netwerk een ingang te vinden om toch reeds wat in beweging te zetten. 

Een groot deel van het probleem zijn in de cultuur verankerde wetten en gebruiken. In Uganda is het nog altijd de man die bepaalt wat er wel en niet gebeurd. Hij bepaalt hoeveel kinderen er komen en verlaat zijn vrouw van zodra er een kind met een beperking geboren wordt. Want ... dat kan zijn kind niet zijn. Jonge mannen vergrijpen zich aan jonge meisjes, gewoon omdat ze zin hebben. Om dit beeld te veranderen is er een mentaliteits verandering nodig en die kan best jong beginnen. Daarom zetten we in op deze infosessies, waar dit soort gebruiken in vraag worden gesteld en gaan we met de vrouwen en mannen in discussie. We promoten gelijkheid,  respect voor elkaar en vertellen hoe ze ook op een gezondere manier in evenwicht kunnen samenleven. 

Wanneer we met jonge vrouwen praten die de mogelijkheid hadden een opleiding te volgen, merken we wel en kentering. Zij staan zelfzekerder in het leven en weten wat ze willen. Voor hen ligt nu de moeilijke taak een partner te vinden die ook deze evolutie heeft meegemaakt en gelooft in een gelijkwaardig partnerschap.

Toen we op zoek waren naar scholen die hieraan willen meewerken, kregen we bij de Imani Academie in Kabumbi, een school die met met steun van Ondernemers voor Ondernemers gebouwd werd, direct gehoor. Ze wilden hiervoor tijd vrij maken in hun lesplan en er ook de ouders bij betrekken. Nu bieden ze wekelijks Verantwoord ouderschap sessies aan, aan de leerlingen en hun ouders die gegeven worden door één van onze verpleegsters.

Wij bieden deze sessies ook aan aan de kwetsbare vrouwen en jonge meisjes die onze naaiopleiding volgen en kregen al vraag om het op andere lokaties ook te doen. Uitbreiden is mogelijk, maar dan moeten we hiervoor extra fondsen vinden. Uw steun is dus altijd welkom.

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Cultuursensitieve anticonceptie voorlichtingskoffer en andere tools

Image
Image
Image
Image
Familie planning is een moeilijk item maar oh zo belangrijk!Door familieplanning toe te passen werk je structureel aan de armoede!
Elk kind zonder toekomst dat niet geboren wordt, geeft meer kansen aan zijn broertjes en zusjes en helpt uiteindelijk een heel gezin, een hele gemeenschap!
Marijke, je bent een fantastische vrouw!
Hou je werk nog jaren vol en wees fier op alles wat je tot hiertoe al bereikt hebt
Van harte
Due to the well disseminated information, participants that originally shunned from use of Birth Control interventions that experienced a change of mindset.
One of the parents who was for long thought to be indifferent about family planning issues, actually thought to be obstinate and against family planning, recently asked to be referred to a good clinic where she can access family planning services so as to plan her family better. The said mother, as she already has 6 children.

Een foto impressie van dit project

Met steun van :

Imani school - Kick-off Plan4Change 2023

Image
Image
Image
Image
Image